Bestuursleden 2019

 Na de Algemene Ledenvergadering van mei 2019 is het Roeivereniging Breda Bestuur als volgt geformeerd:

Functie  Naam E-mail adres
Voorzitter  Petra Ramakers voorzitter@rvbreda.nl
Secretaris Gerard Kuyt secretaris@rvbreda.nl
Penningmeester Tom Hanse penningmeester@rvbreda.nl
Roeicommissaris        Toine Sunderman roeien@rvbreda.nl
Instructiecommissaris  Nelly Nouwen instructie@rvbreda.nl
SociĆ«teitscommissaris  vacature societeit@rvbreda.nl
Materiaalcommissaris  Johan Bielderman materiaal@rvbreda.nl
Jeugdcommissaris  Geert Krekel (a.i.) jeugd@rvbreda.nl
Gebouwencommissie Wilfried Vermeulen gebouw@rvbreda.nl

Je bereikt iedereen tegelijk via bestuur@rvbreda.nlbestuur 2019