Onze vereniging over 10 jaar?

Update Een aantal van jullie heeft al gehoor gegeven aan onze oproep (dank hiervoor!) om deel te nemen aan de brainstormgroep over 'waar staat onze vereniging over 10 jaar?'

We geven alle anderen nog een kans om je bij Thom Rolf (voorzitter@rvbreda.nl) te melden. Schroom niet om mee te doen, ook niet als je jezelf te jong of te onervaren vindt of als je nog maar net bent komen roeien: iedereen is welkom om mee te denken!

De noodzaak om een goed onderbouwd antwoord te genereren, op deze vraag, zullen de meeste leden onderschrijven.
De waan van de dag geeft vaak zoveel afleiding dat koersvastheid uit het oog wordt verloren.
Het creëren van een stip op de horizon, vastgelegd in een handzaam document geeft richting aan het dagelijks handelen en het vormen van gerichte budgets. Daarnaast geeft het richting aan de manier waarop je met elkaar omgaat en hoe de vereniging samengesteld wordt.
Het is net als bij het roeien zelf, een vaste koers in een gelijk ritme geeft vertrouwen. Dat is binnen de vereniging niet anders. Het opent de mogelijkheid om jaarplannen als tussenstap te zien en niet als doelstelling op zich. Bovendien zal ieder binnen de vereniging de tussendoelstellingen begrijpen.
Natuurlijk wordt de strategie ieder jaar opnieuw tegen het licht gehouden, om te peilen waar de vereniging staat op weg naar die stip op de horizon. Is er reden voor een tempoversnelling, een vertraging een andere accentsetting of lijkt de strategie uit beeld te geraken door grote onverwachte gebeurtenissen?

We willen dit niet vanuit een ivoren toren doen, maar doen dit graag met een groep van ongeveer 10 à 15 leden, in een zo divers mogelijke samenstelling die, onder leiding van een moderator, de eerste blauwdruk van de verenigings doelstelling over 10 jaar willen helpen bouwen.

Ook zijn we op zoek naar een moderator, die de bijeenkomsten wil leiden.

De gedachte tijdsplanning is grofweg als volgt;
- September samenstelling van de brainstorm groep
- Oktober, in ongeveer drie à vier sessies definiëren van de stip op de horizon,
- November, betrekken van het gehele bestuur en consensus bereiken
- Voorjaar 2023, presentatie aan de Algemene Ledenvergadering

Meld je bij mij aan om deze mooie uitdaging invulling te geven !!