Toerroeien komende maanden

De toercommissie is volop bezig met de voorbereiding van toertochten voor de after Covid periode.

Zodra de omstandigheden het toelaten willen we snel een aantal leuke tochten aankondigen. 

Voorwaarde daarvoor is natuurlijk dat we weer met elkaar de boten kunnen bemannen en ook ergens onderweg terecht kunnen voor koffie en toiletgebruik. 

In eerste instantie starten we met een aantal tochten vanuit onze eigen vereniging. Tochten met leden onderling en met onze eigen boten. Daarvoor zijn tochten naar Breda, het Lamgat en Etten-Leur heel geschikt. We plannen dat niet alleen op het weekend, maar ook op donderdag en vrijdag. 

De tweede slag volgt daarna: organiseren van het reizen naar andere verenigingen voor tochten elders en het ontvangen van bezoekende clubs. Wat dit programma betreft, hebben we nog een aantal mooie tochten op de rol staan die we vorige zomer moesten afblazen. Maar omdat nu het toerroeien overal nagenoeg stilligt, is het nog niet mogelijk hier al nieuwe afspraken over te maken. 

Verder zijn we voornemens het instructie-toerroeien weer op te starten (vooralsnog op T1 en T2 niveau) omdat het belangrijk is dat je voor het toerroeien over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt.

Daarnaast ontwikkelen we momenteel plannen om ook de veiligheid van de boten en de roeiers te vergroten en volgen we met belangstelling de stappen die de KNRB zet om het recreatief roeien goed op de kaart te zetten als volwaardig onderdeel van de roeisport.

Zodra er data zijn vastgesteld en de inschrijving van de tochten start, wordt dit via de website aangekondigd. We hopen dat we snel weer met elkaar in de boot kunnen stappen om mooie tochten te maken. Wij zijn er klaar voor!