Aandachtspunten bij deelname aan toertochten

  • Toerroeien is een tak van de roeisport die met een stijgende belangstelling te maken heeft. Meer tochten en ook tochten met meer uitdaging, maakt dat we een paar spelregels en adviezen moeten hanteren.
  • Inschrijven op een geplande toertocht kan alleen middels het daarvoor bestemde webformulier op onze website. Inschrijven op het webformulier is nog geen garantie dat je mee kunt. Zodra er voldoende deelnemers en reservedeelnemers zijn sluit de inschrijving. Na sluiting van de inschrijving van een tocht ontvang je een e-mail met de mededeling of je mee kunt of dat je op de lijst met reserveroeiers staat. Wie mee mag dient de deelnamekosten vòòr de in die mail opgegeven datum aan de penningmeester van de toercommissie over te maken. Is het bedrag niet op die datum bijgeschreven, dan vervalt je inschrijving automatisch en wordt je plaats ter beschikking gesteld aan iemand op de reservelijst.
  • Blijkt op een later moment dat je toch bent verhinderd, dan komt de eerste op de reservelijst in aanmerking. Bij gebreke van een reservelijst moet je zelf voor vervanging zorgen. Restitutie van het gestorte bedrag is niet mogelijk, omdat het overgrote deel van de kosten vaste kosten zijn, dus ongeacht het aantal deelnemers. Je kunt je reissom dus alleen van een plaatsvervangende deelnemer terugkrijgen.
  • Toertochten worden door de toercommissie aan de leden van RV Breda tegen kostprijs aangeboden. Bovendien bestaat het overgrote deel van de kosten uit vaste kosten, ongeacht het aantal deelnemers. Er is hierdoor geen marge die ruimte biedt om wie dan ook enige vorm van compensatie of restitutie te kunnen betalen, bijvoorbeeld aan een deelnemer die om wat voor reden dan ook zijn of haar deelname moet of wil annuleren of zijn bagage heeft verloren. Veel mensen hebben tegenwoordig een doorlopende reisbagage, ongevallen en annuleringsverzekering waarop men een beroep kan doen. Deelnemers die zelf niet zo’n verzekering hebben wordt geadviseerd om er een af te sluiten, want de toercommissie heeft zo’n verzekering niet.
  • Roeien betekent dat je altijd rekening moet houden met het weer. Als een tocht wordt geannuleerd door weersomstandigheden dan zal er geprobeerd worden om een alternatieve tocht of een vervangend programma te vinden, maar als dat niet kan dan kan het zijn dat een tocht helemaal wordt afgeblazen. In dat geval ben je waarschijnlijk een deel van of het gehele betaalde bedrag voor die tocht kwijt, want veel kostenposten moet de toercommissie vooruit al betalen, denk hierbij bijvoorbeeld aan verhuurbedrijven, transportbedrijven, hotels of campings.
  • Let op wat is inbegrepen in de prijs van een toertocht. Reiskosten voor deelnemers zijn nooit inbegrepen, deelnemers wordt geadviseerd te carpoolen en de kosten (gebruikelijk is € 0,25 per km) te delen. Maaltijden, consumpties of overnachtingen zijn niet bij alle tochten bij de prijs inbegrepen. Kosten van persoonlijke aard zijn nooit inbegrepen in de prijs.
  • De kosten voor het gebruik van de materialen is onderdeel van het lidmaatschap van RV Breda, het verlies van materialen is dat niet. Materialen die niet worden ingeleverd na afloop van een tocht worden aan de ploeg die deze materialen heeft gebruikt in rekening gebracht.
  • Toerroeien is erg leuk maar de tochten zijn vaak pittig. Ben je fit en gezond en heb je geen beperking om zo’n tocht te kunnen maken? Je roeit soms op stromend water, je passeert vaak bruggen, sluizen en je roeit op vaarwater met veel scheepvaart. Het is van belang dat je de voor je tocht over nodige kennis en vaardigheden voor het roeien en sturen beschikt en dat je conditie en kracht ook voldoende is. Zie voor details het programma Opleiding Toerroeiers op de website van RV Breda.

 

Bovenstaande aandachtspunten zijn ervoor om te voorkomen dat toerroeien voor jou een teleurstelling wordt. Als je rekening kunt houden met bovenstaande spelregels en adviezen, schrijf je dan gauw in op de tocht van je keuze.