Contributie 2019

Leden betalen contributie. Deze is niet afhankelijk van het roeiniveau of van het aantal keren dat je per week roeit.
We onderscheiden de volgende categorieën:

Contributie Roeivereniging Breda 2019

  • Entreegeld eenmalig  € 35,00
  • Senioren (geboren voor 2001) € 295,00
  • Senior student met studiefinanciering  € 225,00
  • Junior (geboren in 2001 t/m 2004) € 177,00
  • Jeugd (geboren na 2004)  € 147,50
  • Niet roeiend lid  € 45,00
  • Bijdrage KNRB + NSF senior   € 38,50
  • Bijdrage KNRB + NSF junior   € 22,00 

Alle leden - behalve de niet-roeiende - betalen dus jaarlijks naast het lidmaatschap een bijdrage t.b.v. de KNRB + NSF, bovenop de contributie.  
Entreegeld betaalt een lid eenmalig als hij/zij lid wordt.

Personen die in het derde kwartaal als lid worden toegelaten zijn in dat kalenderjaar de helft van de contributie verschuldigd, terwijl personen die in het vierde kwartaal als lid worden toegelaten in dat kalenderjaar een kwart van de contributie verschuldigd zijn.

De opzeggingen moeten schriftelijk voor 15 november van het lopende kalenderjaar binnen zijn bij de ledenadministratie of bij het bestuur. Online opzegformulier

Mocht u als aspirant-lid zich af willen melden dan dient u dat 14 dagen voordat het lidmaatschap ingaat schriftelijk te melden bij de ledenadministratie of het bestuur. Online opzegformulier