Voor beginnende roeier en jeugd: De 1,5km MarkCompetitie-C 9 februari 2019

We begrijpen dat het misschien vorige keer niet is gelukt om een ploegje bij elkaar te krijgen. We gaan het nu weer proberen.

We weten dat deze keer er sowieso jeugdboten deelnemen. We starten 9 februari met een try-out versie van de 1,5 km voor de jeugd (in glad materiaal) en beginnende senior roeier (in C materiaal). We nodigen uitdrukkelijk de (ex) “crewclasser” uit om deel te nemen in een 4x+, 3x of 2x aan deze training met een wedstrijdelement. De beginnende roeier is op dit moment niet strikt omschreven. Het is iemand die ongeveer 1 of 2 jaar bezig is met de roeisport. We hanteren op dit moment geen harde grens en denken dat dit ook niet nodig is. Het uitgangspunt voor deze training is dezelfde als voor de reguliere MarkCompetitie.

De opzet in een paar punten samengevat:

 • Deze eerste versie is een try-out met tijdwaarneming, maar de tijdwaarneming is bij deze eerste keer niet gegarandeerd.
 • Uiterlijk om 8:45u melden en nummers ophalen bij de tafel van de MC commissie.
 • De start van de MC-C is om 9.45 bij de haven.
 • Om 9u gaan de C-boten als eerste het water op (direct gevolgd door de jeugd).
 • De deelnemers van de 1,5km verzamelen bij de haveningang.
 • De boten worden op volgorde van nummer gestart, het laagste nummer start als eerste.
 • Iedere 10-15 sec wordt er een boot weggestart.
 • Iedere uitslag staat op zich, er is geen c-competitie
 • Inschrijven via de gangbare wedstrijd inschrijf formulieren (MC IV 9 februari 2019) op de site met vermelding 1,5km MC (https://www.roeiverenigingbreda.nl/2014-11-24-17-14-11/wedstrijden/inschrijfformulier-wedstrijden)
 • De sluitingsdatum/tijd is hetzelfde als voor de reguliere MC (maandag 20u).
 • De opzet moet nog vorm krijgen en er zullen misschien aanpassingen volgen. Blijf de publicatie en ook de site van de MarkCompetitie lezen. Na afloop van de laatste MC-C in april zal de opzet en verloop geëvalueerd worden.