Politie waarschuwen? Bel 0900-8844.

Onlangs heeft zich een incident voorgedaan tussen een acht en een binnenvaartschip. De schipper overtrad art. 6.20 van het BPR (Binnenvaart Politie Reglement), waardoor een acht vol water liep.

Dat artikel houdt in dat een schip zijn snelheid zodanig moet regelen dat een ‘hinderlijke waterbeweging’ met als gevolg schade aan een andere watergebruiker, wordt vermeden.
De controle van de Politie op de binnenwateren vermindert, daarom dringt de Veiligheidscommissie erop aan in geval van schade of roekeloos gedrag aangifte te doen. Dat kan bij elk Politiebureau, maar meestal accepteert de Politie ook een telefonische aangifte. In ons geval is het Team Baronie van de Politie die aangiftes in een dossier RV Breda kan opslaan en zonodig onderzoek kan doen. De aangifte staat op naam van degene die aangifte doet met vermelding Roeivereniging Breda, naam schip en zo mogelijk thuishaven schip (staat meestal op de stuurhut). Onthoud die gegevens, bel 0900-8844 en vraag naar Team Baronie.
Ten slotte nog even dit:

  1. Beroepsvaart gaat voor recreatievaart.
  2. Vaar altijd zoveel mogelijk aan stuurboordwal.
  3. Kijk regelmatig om, ook over je rechterschouder.
  4. Bedenk dat ook roeiers wel eens fouten maken.