Wijziging zichteis

Zondag 23 oktober heeft zich op de Mark een aanvaring voorgedaan tussen een dames vier zonder en een binnenvaartschip. Dat ongeval verliep zonder letsel, alleen de boot (Carboneria, Empacher 4-) is total loss. De Veiligheidscommissie (vc@rvbreda.nl) komt binnenkort met een nadere toelichting.

Een factor die bij de aanvaring mogelijk een rol speelde, is het zicht. Volgens het Roeiboek (§ 9.2.2.2) was het minimum zicht 100 meter (de overkant van de Mark kunnen zien), maar in § 7.7 wordt verwezen naar een brochure van Rijkswaterstaat (“Varen doe je samen”) waarin 500 meter als minimum geldt. Het Bestuur acht het daarom raadzaam met onmiddellijke ingang de minimale zichteis naar 500 meter bij te stellen (= witte boogbrug over Markkanaal zichtbaar). Bij lagere waarden geldt dus een vaarverbod. Het Roeiboek is intussen aangepast.