Karren voor C2 en C4

We hebben drie prachtige karren om C-boten gemakkelijk te water te laten. Niet iedereen begrijpt al hoe dit werkt, vandaar een instructie om door te nemen. Deze instructie wordt nog aangepast.

In het water brengen:

 • De boot ligt op de kar en de boegpunt hangt.
 • Maak de boegpunt los en hou die vast.
 • De andere persoon rijdt nu het onderstel dwars het gangpad in
 • Rij de kar van het onderstel af.
 • Rij het onderstel weer dwars terug op zijn plaats.
 • Rij de boot op de kar naar buiten.
 • De boot moet via het Breda-vlot te water gelaten worden.
 • Zorg dat de boeg richting Breda gericht is. (Dus zo nodig de kar met boot 180 graden draaien)
 • Je kunt de boot met twee personen de helling af het vlot op rijden.
 • Maak de spanbanden los.
 • Leg de boeg op de rol en rol de boot verder naar buiten totdat hij opdrijft.
 • Een persoon BB; en een SB
 • Til op dat moment de boot van de kar en schuif de boot verder in het water.
 • Een derde persoon zorgt voor de kar.

Uit het water halen:

 • De roerkant (achtersteven) tegen de rol van het Breda vlot leggen.
 • Til de boot deels uit het water en leg de kiel op de rol.
 • Trek de boot verder uit het water en til hem met 2 personen aan weerszij op
 • Zet de kar onder de boot op de plek die met tape op de boordranden is gemarkeerd.
 • Maak de kar met spanband vast aan de boot.
 • Til de boot nu aan de boeg op.
 • Rij de boot met kar weer de helling op.
 • Droog de boot buiten goed af en maak de slidings schoon.
 • Rij nu het aluminium onderstel weer naar het middenpad van de loods
 • Rij de kar met de grote wielen op het onderstel tot aan de aanslag
 • Schuif nu het onderstel weer dwars op zijn locatie
 • Hang de boeg weer vast aan de stelling.
 • Op de vloer staan markeringen.De onderstellen dus alleen dwars rijden en verder niet verplaatsen.

Let op: de beide C2 boten liggen met de punt naar elkaar.
De Binnenmaas ligt daaronder op een platte kar.