Commissieleden aangepast roeien (CAR)

Kees Tempelaar, voorzitter

Overige commissie leden:

Bernard Broeders, Marius Aalders, Corrie Marijnissen en Richard Louwaard

 car@rvbreda.nl